ایزاک نیوتن

آیزاک نیوتن، ریاضیدان، فیزیک‌دان، اخترشناس، متخصص الهیات و نویسنده اهل انگلستان بود که به‌عنوان یکی از مؤثرترین دانشمندان کل تاریخ و یک شخصیت کلیدی در انقلاب علمی شناخته می‌شود. کتاب او اصول ریاضی فلسفه طبیعی که برای نخستین بار در سال ۱۶۸۷ منتشر شد، مبانی مکانیک کلاسیک را بنا نهاد. ایزاک نیوتن در ۲۵ دسامبر ۱۶۴۲ در روستای وولستورپ در انگلستان متولد شد. او پسر یک کشاورز بود و در دوران کودکی مادرش را از دست داد. نیوتن در مدرسه استعداد خود را در ریاضیات نشان داد و در سال ۱۶۶۱ وارد دانشگاه کمبریج شد. نیوتن در دانشگاه کمبریج تحت تأثیر نظرات گالیلئو گالیله و یوهانس کپلر قرار گرفت و شروع به تحقیق در زمینه مکانیک و نجوم کرد. در سال ۱۶۶۵، دانشگاه کمبریج به دلیل شیوع طاعون تعطیل شد و نیوتن به خانه خود در وولستورپ بازگشت. در این مدت، نیوتن به مطالعه و تحقیق در زمینه‌های مختلف ریاضیات، فیزیک و نجوم پرداخت و دستاوردهای مهمی داشت. او در این مدت قوانین حرکت و گرانش عمومی را کشف کرد. نیوتن در سال ۱۶۶۷ به دانشگاه کمبریج بازگشت و در سال ۱۶۶۹ به کرسی ریاضیات لوکاسین دانشگاه کمبریج منصوب شد. او در این سمت تا پایان عمر خود در سال ۱۷۲۷ خدمت کرد.

از جمله مهم‌ترین دستاوردهای نیوتن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

قوانین حرکت نیوتن که پایه‌های مکانیک کلاسیک را بنا نهادند.
قانون گرانش عمومی نیوتن که بیان می‌کند هر دو جسم با جرم، نیرویی به یکدیگر وارد می‌کنند که متناسب با جرم آنها و متناسب با مجذور فاصله بین آنها است.
توسعه حساب دیفرانسیل و انتگرال
کشف قانون برگشت نور
کشف طیف‌سنجی
میراث

ایزاک نیوتن یکی از تأثیرگذارترین دانشمندان تاریخ بشر است. دستاوردهای او در زمینه‌های مختلف ریاضیات، فیزیک و نجوم، پایه‌های علم مدرن را بنا نهادند. او را به عنوان یکی از بزرگترین دانشمندان تاریخ بشر می‌شناسند.

ایزاک نیوتن
علم و فناوری

آیزاک نیوتن، ریاضیدان، فیزیک‌دان، اخترشناس، متخصص الهیات و نویسنده اهل انگلستان بود که به‌عنوان یکی از مؤثرترین دانشمندان کل تاریخ و یک شخصیت کلیدی در انقلاب علمی شناخته می‌شود. کتاب او اصول ریاضی فلسفه طبیعی که برای نخستین بار در سال ۱۶۸۷ منتشر شد، مبانی مکانیک کلاسیک را بنا نهاد.