باربد

باربد، شاعر، موسیقی‌دان و نوازنده چیره‌دست بربت (عود) و خواننده، از مشهورترین شخصیت‌های تاریخ موسیقی ایران است. او در دوران ساسانی و در دربار خسرو پرویز می‌زیست و با نغمه‌های بدیع و دل‌انگیز خود، نام خود را در تاریخ موسیقی این سرزمین جاودانه ساخت.

ابداع دستگاه موسیقی: باربد از جمله مهم‌ترین نوآوری‌های موسیقی ایرانی را به نام خود ثبت کرد. او با ابداع دستگاه موسیقی، گامی مهم در جهت سازماندهی و سامان‌دهی موسیقی ایرانی برداشت و راه را برای نسل‌های بعدی موسیقی‌دانان ایرانی هموار کرد.
سرود خسروانی: باربد سرود خسروانی را به عنوان هدیه‌ای به خسرو پرویز تقدیم کرد. این سرود به عنوان اولین اثر موسیقی در دستگاه‌های ایرانی شناخته می‌شود و از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در تاریخ موسیقی ایران برخوردار است.
نوازندگی و خوانندگی: باربد نوازنده و خواننده‌ای چیره‌دست بود و با نغمه‌های بدیع و دل‌انگیز خود، خسرو پرویز و درباریان را مجذوب خود می‌کرد.

باربد نقشی بی‌بدیل در شکل‌گیری موسیقی ایرانی ایفا کرد. او با ابداع دستگاه موسیقی و سرود خسروانی، گامی مهم در جهت ارتقای موسیقی ایرانی برداشت و نام خود را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موسیقی‌دانان تاریخ ایران در تاریخ موسیقی این سرزمین جاودانه ساخت.

متاسفانه، اطلاعات دقیقی از زندگی و آثار باربد در دست نیست. اما نام و یاد او به عنوان نغمه‌پرداز ساسانی و آفریننده سرود خسروانی همواره در قلب و روح مردم ایران زنده خواهد ماند.

باربد
هنرمندان

باربد، شاعر، موسیقی‌دان و نوازنده چیره‌دست بربت (عود) و خواننده، از مشهورترین شخصیت‌های تاریخ موسیقی ایران است. او در دوران ساسانی و در دربار خسرو پرویز می‌زیست و با نغمه‌های بدیع و دل‌انگیز خود، نام خود را در تاریخ موسیقی این سرزمین جاودانه ساخت.