تقی ابتکار

تقی ابتکار، متولد ۱ مرداد ۱۳۱۱ در مشهد، سیاست‌مدار و مدرس دانشگاه ایرانی بود که در زمینه محیط زیست و تکنولوژی فعالیت‌های مهمی انجام داد. او از شهریور ۱۳۵۸ تا اسفند ۱۳۵۹ ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت. دختر او، معصومه ابتکار، نیز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت خاتمی و دولت یازدهم بود و در دولت دوازدهم معاون رئیس‌جمهور در امور زنان شد.
ابتکار دانش‌آموخته مهندسی الکترونیک از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه ووستر و دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه پنسیلوانیا بود. او فعالیت دانشگاهی خود را از سال ۱۳۴۷ به عنوان استادیار در دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز کرد. ابتکار یکی از شخصیت‌های کلیدی در توسعه حمل‌ونقل پاک و حفاظت از محیط زیست در ایران بود و به عنوان پیشنهاد‌دهنده اصل پنجاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موضوع حفاظت از محیط زیست شناخته می‌شود.
او طرح‌ها و پروژه‌های مهمی در زمینه حمل‌ونقل پاک و توسعه محیط زیست اجرا کرد، از جمله طراحی تاکسی‌های دوسوخته بنزین-گاز مایع در دانشگاه تهران (۱۳۵۳) و تاکسی‌های دوسوخته بنزین-گاز طبیعی فشرده (۱۳۵۲). او همچنین پایه‌گذار محدوده دائمی ترافیک تهران و روزهای بسیج ترافیک مستضعفان (۱۳۵۸) بود.
از دیگر اقدامات برجسته او، اجرای اولین جایگاه گاز مایع LPG برای تاکسی‌های دوسوخته در تهران (۱۳۶۴) و اجرای اولین جایگاه گاز طبیعی فشرده CNG برای تاکسی‌های دوسوخته در مشهد (۱۳۶۵) بود. او همچنین مؤسس دانشگاه جامع تکنولوژی ایران در سال ۱۳۶۹ بود. تقی ابتکار در ۲۹ اسفند ۱۳۷۹ در تهران درگذشت.

تقی ابتکار، متولد ۱ مرداد ۱۳۱۱ در مشهد، سیاست‌مدار و مدرس دانشگاه ایرانی بود که در زمینه محیط زیست و تکنولوژی فعالیت‌های مهمی انجام داد. او از شهریور ۱۳۵۸ تا اسفند ۱۳۵۹ ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را بر عهده داشت. دختر او، معصومه ابتکار، نیز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت خاتمی و دولت یازدهم بود.