فرانسیس هریکس کریک

فرانسیس هریکس کریک (Francis Harry Compton Crick)، زیست‌شناس مولکولی انگلیسی و یکی از اعضای تیمی که ساختار DNA را کشف کرد، در 8 ژوئن 1916 در نورثامپتون، انگلستان، به دنیا آمد. وی برای همکاری با جیمز واتسون و مورگان در کشف ساختار دوغاب (DNA) مشهور است که اساس علم ژنتیک مولکولی را تشکیل داد.

کریک تحصیلات خود را در دانشگاه کمبریج آغاز کرد و پس از جنگ جهانی دوم به همراه جیمز واتسون در دانشگاه کمبریج شروع به کار کردند. آن‌ها با استفاده از داده‌هایی که توسط رایزرفورد و همکارانش به دست آورده بودند، موفق به تعیین ساختار دوغاب به عنوان یک زنجیرهٔ دوگانه‌پیوندی از نوکلئوتیدها شدند. این کشف به ثبت رسیدند و تحولات عمده‌ای را در زمینه‌های بیولوژی، پزشکی و علوم زیستی به همراه داشت.

بعد از کشف ساختار DNA، کریک به بررسی ساختار و عملکرد ژن‌ها پرداخت و نقش آن‌ها در انتقال وراثت را بررسی کرد. او با همکاری دیگر دانشمندان، اصطلاحاتی مانند "کد ژنتیک" و "پروتئین‌های هدف" را معرفی کرد که تأثیرات عمیقی در زمینه ژنتیک و بیوشیمی داشت.

لازم به ذکر است که کریک به همراه واتسون و ویلکینز، در سال 1962 جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی را به ارث بردند برای "کشف ساختار مولکولی DNA و اهمیت آن برای انتقال وراثت".

فرانسیس کریک در سال 2004 درگذشت، اما میراث علمی و تکنولوژیکی او همچنان در علم زیست‌شناسی و بیوتکنولوژی ادامه دارد و تأثیر بزرگی بر پیشرفت‌های بعدی در این حوزه‌ها داشته است.

فرانسیس هریکس کریک (Francis Harry Compton Crick)، زیست‌شناس مولکولی انگلیسی و یکی از اعضای تیمی که ساختار DNA را کشف کرد، در 8 ژوئن 1916 در نورثامپتون، انگلستان، به دنیا آمد. وی برای همکاری با جیمز واتسون و مورگان در کشف ساختار دوغاب (DNA) مشهور است که اساس علم ژنتیک مولکولی را تشکیل داد.