اسکاتی پیپنی
اسکاتی پیپنی
اسکاتی پیپنی
اسکاتی پیپنی

اسکاتی پیپن، یکی از بازیکنان برجسته و موفق تاریخ بسکتبال NBA، از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۷ با تیم شیکاگو بولز، از سال ۱۹۹۹ تا ۱۹۹۸ با تیم هوستون راکتز، و از سال ۲۰۰۳ تا ۱۹۹۹ با تیم پورتلند تریل بلیزرز بازی کرد. در سال ۲۰۰۳ دوباره به تیم شیکاگو بازگشت و یک فصل دیگر در آنجا به میدان رفت. سپس در سال ۲۰۰۸ به تیم تورفان پوجات پیوست و در همان سال برای تیم ساندسوال نیز بازی کرد. او شش بار عنوان قهرمانی NBA را در سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۷، ۱۹۹۳، ۱۹۹۲، و ۱۹۹۱ تجربه کرد. پیپن هفت بار به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد و هفت بار در المپیک استارز حضور داشت. به لطف دستاوردهای خود، او به عنوان یکی از بازیکنان برجسته و پرافتخار تاریخ بسکتبال NBA به یاد مانده است.

از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۷ با تیم شیکاگو بولز، از سال ۱۹۹۹ تا ۱۹۹۸ با تیم هوستون راکتز، و از سال ۲۰۰۳ تا ۱۹۹۹ با تیم پورتلند تریل بلیزرز بازی کرد.