کایل اسنایدر

کایل اسنایدر، متولد ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵، کشتی‌گیر آزادکار آمریکایی است که در عرضِ سال‌هایِ کوتاهِ فعالیتِ حرفه‌ای خود، به یکی از ستارگانِ این رشته ورزشی تبدیل شده است. او با کسبِ افتخاراتِ متعدد در سطوحِ مختلف، از جمله مدالِ طلایِ المپیک و قهرمانیِ جهان، نامِ خود را در تاریخِ کشتیِ آزاد جاودانه کرده است.

شروعی طوفانی:

اسنایدر در سنِ ۱۹ سالگی، در اولین حضورِ خود در مسابقاتِ قهرمانیِ جهان در سال ۲۰۱۵، با اقتدار به مدالِ طلا دست یافت. این موفقیتِ بزرگ، نویدِ ظهورِ یک استعدادِ بی‌نظیر را در دنیایِ کشتیِ آزاد می‌داد.

قله‌ای به نامِ المپیک:

یک سال پس از قهرمانیِ جهان، اسنایدر در المپیکِ ۲۰۱۶ ریو به میدان رفت و با شکستِ رقبایِ قدرتمندی همچون ختاگ گازیموف، مدالِ طلایِ این مسابقات را از آنِ خود کرد. این قهرمانی، او را به عنوانِ یکی از برترینِ کشتی‌گیرانِ وزنِ ۹۷ کیلوگرم در جهان معرفی کرد.

تداومِ افتخارات:

اسنایدر در سال ۲۰۱۷ بار دیگر در مسابقاتِ قهرمانیِ جهان به میدان رفت و با غلبه بر عبدالرشید سعدالله‌یف، کشتی‌گیرِ invencible روس، برای دومین بار عنوانِ قهرمانیِ جهان را کسب کرد.

سبکِ کشتی:

اسنایدر به خاطرِ قدرت، سرعت و تکنیکِ فوق‌العاده‌اش در کشتی شناخته می‌شود. او با حرکاتِ سریع و قدرتمند خود، حریفان را مغلوب می‌کند و در طولِ دورانِ حرفه‌ای خود بارها کشتی‌گیرانِ نامداری را از پیشِ رو برداشته است.

آینده‌ای روشن:

با وجودِ سنِ کم، اسنایدر تاکنون افتخاراتِ بسیاری کسب کرده و به نظر می‌رسد که آینده‌ای درخشان در انتظارش باشد. او بدون شک، یکی از امیدهای اصلیِ تیمِ ملیِ کشتیِ آزاد آمریکا در سال‌هایِ آینده خواهد بود.
 

کایل اسنایدر، متولد ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵، کشتی‌گیر آزادکار آمریکایی است که در عرضِ سال‌هایِ کوتاهِ فعالیتِ حرفه‌ای خود، به یکی از ستارگانِ این رشته ورزشی تبدیل شده است. او با کسبِ افتخاراتِ متعدد در سطوحِ مختلف، از جمله مدالِ طلایِ المپیک و قهرمانیِ جهان، نامِ خود را در تاریخِ کشتیِ آزاد جاودانه کرده است.