زندگینامه محمد علی جناح همراه عکس

محمد علی جناح (Muhammad Ali Jinnah)، معروف به پدر قوم پاکستان، در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۸۷۶ در کراچی، هندوستان بدنیا آمد. او یکی از شخصیت‌های برجستهٔ تاریخی سیاسی است که نقش مهمی در تشکیل و تعریف جمهوری اسلامی پاکستان داشته است.

جناح در دوران جوانی به لندن رفت و در دانشگاه های انگلیس تحصیل کرد، سپس به عنوان وکیل به هند بازگشت و به زودی به شهرت و تأثیر گسترده در اداره حقوقی دست یافت. او در سال ۱۹۱۳ به عنوان رهبر مسلمانان هند در جنبش سیاسی ویژهٔ آنان برای حفظ حقوق و تأمین موقعیت های بهتر اجتماعی و سیاسی شان ظاهر شد. جناح به سرعت به شخصیت برجسته و رهبری برای حرکتی شد که به تشکیل یک کشور جدید بر اساس اصول اسلامی و رعایت حقوق مسلمانان هند منجر شد.

وی به عنوان رهبر اساسی حرکت قومی مسلمانان هند (آل اندیا مسلم لیگ) به شهرت دست یافت. در پی تصمیم وی برای تقریب مسلمانان از هندوستان در سال ۱۹۴۰، جناح به عنوان مبارز برای حقوق مسلمانان و تأسیس کشور پاکستان شناخته شد. در سال ۱۹۴۷، پاکستان به عنوان یک دولت مستقل برای مسلمانان هند تأسیس شد و محمد علی جناح به عنوان نخستین رئیس‌جمهور و سرپرست دولت این کشور بود.

محمد علی جناح به عنوان یک رهبر با شجاعت و تصمیم قوی شناخته می‌شود که با مذاکرات و ادبیات خود، موفق به تأسیس یک کشور برای مسلمانان هند شد. او در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۴۸ در کراچی، پاکستان درگذشت اما ارث وی به عنوان بنیانگذار پایه‌گذار پاکستان و الگویی برای رهبران بعدی در این کشور و نظیرهایی دیگر از آن زنده است.

معروف به پدر قوم پاکستان، در تاریخ ۲۵ دسامبر ۱۸۷۶ در کراچی، هندوستان بدنیا آمد. او یکی از شخصیت‌های برجستهٔ تاریخی سیاسی است که نقش مهمی در تشکیل و تعریف جمهوری اسلامی پاکستان داشته است.