هنری پارمیلی

هنری پارمیلی - مخترع سیستم اسپرینکلر آتش‌نشانی
هنری پارمیلی (Henry S. Parmalee) در اواسط قرن نوزدهم در ایالات متحده به دنیا آمد. او یک مخترع و کارآفرین آمریکایی بود که به خاطر اختراع سیستم اسپرینکلر آتش‌نشانی خود شهرت یافت. پارمیلی به عنوان رئیس شرکت تولید پیانو در نیوهیون، کنتیکت، از خطرات آتش‌سوزی آگاه بود و به دنبال راه‌حلی برای حفاظت از کارخانه‌های خود بود.

در سال 1874، پارمیلی اولین سیستم اسپرینکلر آتش‌نشانی خودکار را ابداع کرد. این سیستم شامل لوله‌های پر از آب بود که در سقف ساختمان نصب می‌شدند و با دماهای بالا فعال می‌شدند. هنگامی که دما به سطح خطرناکی می‌رسید، اسپرینکلرها به طور خودکار باز می‌شدند و آب را برای خاموش کردن آتش منتشر می‌کردند. این اختراع پارمیلی به سرعت به عنوان یک پیشرفت مهم در زمینه ایمنی و حفاظت از آتش شناخته شد.

پارمیلی به طور مداوم سیستم خود را بهبود بخشید و آن را در کارخانه‌ها و ساختمان‌های تجاری نصب کرد. سیستم اسپرینکلر او نه تنها موجب کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی شد، بلکه جان بسیاری از افراد را نیز نجات داد. اختراع او به سرعت در سراسر ایالات متحده و سپس در سراسر جهان پذیرفته شد.

هنری پارمیلی در دهه 1890 درگذشت، اما میراث او در زمینه ایمنی و حفاظت از آتش همچنان ادامه دارد. سیستم اسپرینکلر آتش‌نشانی او به عنوان یک استاندارد جهانی برای حفاظت از ساختمان‌ها در برابر آتش‌سوزی شناخته می‌شود و نقش بسزایی در نجات جان‌ها و اموال داشته است.

هنری پارمیلی
علم و فناوری

هنری پارمیلی (Henry S. Parmalee) در اواسط قرن نوزدهم در ایالات متحده به دنیا آمد. او یک مخترع و کارآفرین آمریکایی بود که به خاطر اختراع سیستم اسپرینکلر آتش‌نشانی خود شهرت یافت. پارمیلی به عنوان رئیس شرکت تولید پیانو در نیوهیون، کنتیکت، از خطرات آتش‌سوزی آگاه بود.