آلساندرو ولتا

آلساندرو ولتا در ۱۸ فوریه ۱۷۴۵ در کومو، لومباردی ایتالیا به دنیا آمد. خانواده او از اشراف بودند، اما ثروتمند محسوب نمی‌شدند. ولتا تا چهار سالگی توانایی تکلم نداشت و خانواده‌اش نگران توانایی‌های ذهنی او بودند، اما پس از مدت کوتاهی، توانایی‌های فکری او باعث شگفت‌زدگی شد. پدرش درگذشت زمانی که او هفت ساله بود. ولتا تا ۱۲ سالگی در خانه و نزد عمویش تحصیل کرد و سپس به مدرسه‌ای مذهبی از انجمن عیسی پیوست. این مدرسه هزینه‌ای برای آموزش دریافت نمی‌کرد، اما فشار زیادی برای کشیش شدن روی ولتا بود. خانواده ولتا مخالف بودند و پس از چهار سال، او را از مدرسه خارج کردند. ولتا به مدرسه‌ای به نام Benzi Seminary رفت و تا ۱۸ سالگی آنجا تحصیل کرد.

در سال ۱۷۷۶ و در سن ۳۱ سالگی، ولتا موفق به ایزوله کردن گاز متان شد و اولین دانشمندی بود که این دستاورد را داشت. او کشف کرد که ترکیب هوا با متان در محفظه‌ای بسته با جرقه الکتریکی منفجر می‌شود. این کشف بعدها پایه‌ای برای توسعه موتورهای احتراق داخلی شد. او همچنین ادعا کرد که با استفاده از دستگاه جرقه‌زن می‌توان سیگنال‌های الکتریکی را از کومو به میلان ارسال کرد. آلساندرو ولتا در ۵ مارس ۱۸۲۷ در سن ۸۲ سالگی درگذشت و در کامناگو دفن شد. موزه تمپیو ولتیانو در کومو دستاوردهای او را نگهداری می‌کند.

آلساندرو ولتا
علم و فناوری

آلساندرو ولتا در ۱۸ فوریه ۱۷۴۵ در کومو، لومباردی ایتالیا به دنیا آمد. خانواده او از اشراف بودند، اما ثروتمند محسوب نمی‌شدند. ولتا تا چهار سالگی توانایی تکلم نداشت و خانواده‌اش نگران توانایی‌های ذهنی او بودند، اما پس از مدت کوتاهی، توانایی‌های فکری او باعث شگفت‌زدگی شد.