تیم برنرزلی

تیم برنرز-لی: پدر وب جهانی
تیم برنرز-لی، دانشمند کامپیوتر و مخترع بریتانیایی، مشهور به "پدر وب جهانی" است. او در سال 1955 متولد شد و در دانشگاه آکسفورد فیزیک خواند.

در سال 1989، در حالی که در سازمان CERN مشغول به کار بود، برنرز-لی ایده "شبکه جهانی وب" را برای به اشتراک گذاری آسان اطلاعات بین دانشمندان ارائه کرد. او با استفاده از ابرمتن، پروتکل HTTP و زبان HTML، بستر پایه ای را برای وب ایجاد کرد.

در سال 1991، اولین وب سایت به نام "Info.cern.ch" توسط برنرز-لی راه اندازی شد. این وب سایت حاوی اطلاعاتی در مورد وب و نحوه استفاده از آن بود.

برنرز-لی به طور خستگی ناپذیر برای توسعه و ترویج وب جهانی تلاش کرد. در سال 1994، کنسرسیوم جهانی وب (W3C) را تأسیس کرد تا استانداردهای وب را تدوین و توسعه دهد. او تا به امروز به عنوان مدیر W3C فعالیت می کند.

اختراع برنرز-لی، وب جهانی را به یکی از مهمترین ابزارهای عصر ما تبدیل کرده است. این بستر برای تبادل اطلاعات، تجارت، آموزش و سرگرمی به میلیاردها نفر در سراسر جهان امکان داده است.

تیم برنرزلی
علم و فناوری

تیم برنرزلی، دانشمند کامپیوتر و مخترع بریتانیایی، مشهور به "پدر وب جهانی" است. او در سال 1955 متولد شد و در دانشگاه آکسفورد فیزیک خواند. در سال 1989، در حالی که در سازمان CERN مشغول به کار بود، برنرز-لی ایده "شبکه جهانی وب" را برای به اشتراک گذاری آسان اطلاعات بین دانشمندان ارائه کرد.