آیت الله سید علی خامنه‌ای
آیت الله سید علی خامنه‌ای
آیت الله سید علی خامنه‌ای

آیت الله سید علی خامنه‌ای یکی از رهبران و مقامات برجسته و تأثیرگذار در سیاست و فرهنگ اسلامی ایران است. او از سال 1989 تاکنون به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران فعالیت می‌کند. سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و اجتماعی ایران دارد و به عنوان امام جمعه تهران نیز فعالیت‌هایش را آغاز کرد.

سید علی خامنه‌ای از دیرباز تحت تأثیر اندیشه‌های شیخ مرتضی آوینی و امام خمینی بوده و از آن زمان تا به امروز در حوزه فقه و علوم اسلامی فعالیت داشته است. او دارای دانش و تجربه‌ی گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف اسلامی و سیاسی است و نظرات و دیدگاه‌های فراوانی را در موارد مختلف اعلام کرده است.

آیت الله سید علی خامنه‌ای یکی از رهبران و مقامات برجسته و تأثیرگذار در سیاست و فرهنگ اسلامی ایران است. او از سال 1989 تاکنون به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران فعالیت می‌کند.