فردریک سنگر

فردریک سنگر (Frederick Sanger) در 13 آگوست 1918 در رندکوامب، انگلستان به دنیا آمد. او یک زیست‌شیمی‌دان برجسته بود که به خاطر کارهایش در زمینه تعیین توالی اسیدهای نوکلئیک و پروتئین‌ها دو بار برنده جایزه نوبل شیمی شد. سنگر در دانشگاه کمبریج تحصیل کرد و در آنجا به طور خاص در زمینه زیست‌شیمی فعالیت کرد.

در سال 1958، سنگر نخستین جایزه نوبل خود را برای کار روی ساختار انسولین دریافت کرد. او روش‌هایی را توسعه داد که اجازه می‌داد تا توالی آمینواسیدها در پروتئین‌ها مشخص شود. این روش‌ها پایه‌گذار تحقیقات بعدی در زمینه زیست‌شیمی و بیولوژی مولکولی شدند.

در دهه 1970، سنگر توجه خود را به توالی‌یابی DNA معطوف کرد. او روش جدیدی برای تعیین توالی DNA توسعه داد که به نام "روش پایان‌زدنی سنگر" (Sanger sequencing) معروف شد. این روش امکان تعیین توالی دقیق DNA را فراهم کرد و به طور گسترده در ژنتیک و بیوتکنولوژی استفاده شد. برای این دستاورد، او در سال 1980 دومین جایزه نوبل شیمی خود را دریافت کرد.

سنگر همواره به عنوان یک دانشمند خلاق و پرتلاش شناخته می‌شد که تأثیرات عمیقی بر علوم زیست‌شیمی و ژنتیک داشت. او در سال 1983 از کار آکادمیک بازنشسته شد و در سال 2013 در سن 95 سالگی درگذشت. دستاوردهای سنگر پایه‌گذار بسیاری از پیشرفت‌های بعدی در زمینه ژنتیک و بیوتکنولوژی بوده و همچنان تأثیرات قابل توجهی در تحقیقات علمی دارند.

فردریک سنگر
علم و فناوری

در 13 آگوست 1918 در رندکوامب، انگلستان به دنیا آمد. او یک زیست‌شیمی‌دان برجسته بود که به خاطر کارهایش در زمینه تعیین توالی اسیدهای نوکلئیک و پروتئین‌ها دو بار برنده جایزه نوبل شیمی شد. سنگر در دانشگاه کمبریج تحصیل کرد و در آنجا به طور خاص در زمینه زیست‌شیمی فعالیت کرد.