انوشیروان ساسانی

انوشیروان ساسانی او پسر قباد یکم، یکی از شاهان سلسله ساسانی بود. قباد در سال ۵۳۱ میلادی درگذشت و پس از او، انوشیروان برای به دست آوردن تاج و تخت با برادرانش، کاوس یا کیوس معروف به پتشخوارگرشاه، و جام به رقابت پرداخت. با کمک مهبود (ماهبد) از خانواده بزرگ سورن، انوشیروان توانست به پادشاهی برسد.

دوره حکومت خسرو انوشیروان به عنوان درخشان‌ترین دوران ساسانی شناخته می‌شود. فرقه مزدکی سرکوب شده و در داخل کشور صلح و آرامش برقرار بود. در روایات شرقی، خسرو انوشیروان نماد دادگستری، جوانمردی و رحمت به شمار می‌رود و نویسندگان عرب و ایرانی بسیاری از حکایات را در وصف تلاش‌های او برای حفظ عدالت نقل کرده‌اند.

یکی از مشهورترین بناهای ساخته شده توسط شاهان ساسانی، قصری است که ایرانیان آن را طاق کسری یا ایوان کسری می‌نامند و حتی خرابه‌های آن نیز هنوز موجب شگفتی هستند. ساخت این بنا به خسرو انوشیروان نسبت داده شده است. او نظام مالیات‌بندی و سازماندهی ارتش را تنظیم کرد و دفتر عرض و عارض را ایجاد کرد. همچنین، کتاب کلیله و دمنه در زمان او از هند به ایران آورده شد. پس از انوشیروان، پسرش هرمز چهارم به حکومت رسید.

انوشیروان ساسانی او پسر قباد یکم، یکی از شاهان سلسله ساسانی بود. قباد در سال ۵۳۱ میلادی درگذشت و پس از او، انوشیروان برای به دست آوردن تاج و تخت با برادرانش، کاوس یا کیوس معروف به پتشخوارگرشاه، و جام به رقابت پرداخت. با کمک مهبود (ماهبد) از خانواده بزرگ سورن، انوشیروان توانست به پادشاهی برسد.