میرزا کوچک خان جنگلی
میرزا کوچک خان جنگلی
میرزا کوچک خان جنگلی
میرزا کوچک خان جنگلی
میرزا کوچک خان جنگلی

میرزا کوچک خان جنگلی، با نام اصلی میرزا یونس استادسرایی، یکی از مبارزان برجسته مشروطه‌خواه ایران بود که برای مبارزه با نفوذ بیگانگان و تلاش برای استقلال ایران، نهضت جنگل را پایه‌گذاری و رهبری کرد. او در سال ۱۲۵۷ خورشیدی در خانواده‌ای مذهبی در محله استادسرای رشت متولد شد و تحصیلات اولیه خود را در مدارس دینی گذراند.

میرزا کوچک پس از آشنایی با جنبش مشروطه، به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی روی آورد. او با پایه‌گذاری نهضت جنگل و رهبری هیأت اتحاد اسلام، علیه نفوذ خارجی و استبداد داخلی مبارزه کرد. اما در نهایت، این تلاش‌ها به دلیل فشار حکومت و همکاری انگلیس با شکست مواجه شد.

در آذر ماه سال ۱۳۰۰ خورشیدی، میرزا کوچک خان به همراه یار آلمانی‌تبار خود، گائوک، هنگام عبور از کوه‌های تالش به دلیل سرما و طوفان جان باخت. پس از مرگ، سر بریده میرزا توسط یکی از یارانش به نام خالو قربان هرسینی جدا شد و به رشت منتقل گردید. سپس سر به تهران فرستاده شد و به دستور رضاخان در گورستان حسن‌آباد دفن شد.

یکی از یاران قدیمی میرزا، مشهدی کاس آقا حسام، سر بریده را به رشت بازگرداند و در سلیمان داراب دفن کرد. پس از سال‌ها، در شهریور ماه ۱۳۲۰، جسد میرزا نیز به رشت منتقل شد و کنار سر او در همان مکان به خاک سپرده شد. اقدامات میرزا کوچک خان و نهضت جنگل در تاریخ مبارزات ایران به عنوان نمادهای مقاومت و مبارزه با استبداد و استعمار شناخته می‌شوند.

میرزا کوچک خان جنگلی، با نام اصلی میرزا یونس استادسرایی، یکی از مبارزان برجسته مشروطه‌خواه ایران بود که برای مبارزه با نفوذ بیگانگان و تلاش برای استقلال ایران، نهضت جنگل را پایه‌گذاری و رهبری کرد. او در سال ۱۲۵۷ خورشیدی در خانواده‌ای مذهبی در محله استادسرای رشت متولد شد و تحصیلات اولیه خود را در مدارس دینی گذراند.