گایوس ژولیوس سزار
گایوس ژولیوس سزار

گایوس ژولیوس سزار، معروف به ژول سزار یا قیصر، در ۱۲ یا ۱۳ ژوئیه ۱۰۰ پیش از میلاد زاده شد و در ۱۵ مارس ۴۴ پیش از میلاد درگذشت. او دیکتاتور و رهبر برجسته سیاسی و نظامی جمهوری روم بود. ژولیوس سزار پسر گایوس ژولیوس سزار سوم و آئورلیا کوتا بود و در خانواده‌ای رومی به دنیا آمد. نسب او به انیاس از سرزمین ترویا می‌رسید که بر اساس افسانه‌ها فرزند ایزدبانو ونوس بود. پدرش حاکم منطقه‌ای در آسیا بود. اطلاعات کمی از کودکی او در دسترس است، اما می‌دانیم که در شانزده سالگی پدرش درگذشت و او سرپرست خانواده شد. وقتی عمه‌اش با گایوس ماریوس، صاحب‌منصبی والا، ازدواج کرد، سزار حامی قدرتمندی پیدا کرد.

در دوران زندگی خود، سزار به مقام و منزلت بالایی رسید و این شهرت را به دست آورد که در تقریباً هیچ جنگی شکست نخورد. او به اوج قدرت نظامی و سیاسی رسید. نام "سزار" در دوران او معنای خاصی نداشت، اما بعدها در بسیاری از زبان‌ها معادل واژه‌هایی مانند "امپراتور"، "شاه" شد (کایزر در آلمان، تزار در روسیه، قیصر در عبری و سزار در ترکی). فتوحات او نه تنها امپراتوری روم، بلکه تاریخ سیاسی و نظامی دنیای غرب را تغییر داد.

در سال ۵۵ ق.م، سزار یکی از دو هجوم ناموفق از طریق آبراهه‌ی مانش به بریتانیا را آغاز کرد. سفر اول به دلیل توفان دریایی ناکام ماند. در سفر دوم، سزار یکی از قبایل بزرگ بریتانیا را شکست داد، اما نتوانست به عمق جزیره انگلستان نفوذ کند، پادگانی برپا کند یا مردم آنجا را رومی کند. این جزیره تا یکصد سال بعد نیز مستقل باقی ماند.

سزار بزرگ‌ترین دولتمرد روم بود. پلوتارک، مورخ رومی، می‌گوید: «سزار با هیچ یک از سرداران دیگر مانند فابیوس، سپییو، متلوس، مردانی که در عصر او یا بعد از او بوده‌اند، قابل قیاس نیست. او از همه‌ی آن‌ها برجسته‌تر بود.»

گایوس ژولیوس سزار، معروف به ژول سزار یا قیصر، در ۱۲ یا ۱۳ ژوئیه ۱۰۰ پیش از میلاد زاده شد و در ۱۵ مارس ۴۴ پیش از میلاد درگذشت. او دیکتاتور و رهبر برجسته سیاسی و نظامی جمهوری روم بود. ژولیوس سزار پسر گایوس ژولیوس سزار سوم و آئورلیا کوتا بود و در خانواده‌ای رومی به دنیا آمد.